42 hài cốt liệt sĩ được quy tập sau hơn 3 tháng tìm kiếm /// ẢNH: ĐỘI K72

Bình Phước: Tìm thấy 42 hài cốt liệt sĩ

16:31 02/07/2021 4

Trong 42 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong thời gian qua có 37 hài cốt được tìm thấy tại ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện, 5 hài cốt liệt sĩ khác được tìm thấy trên địa bàn TX.Bình Long.