Tiếp tục áp thuế tự vệ với dầu thực vật nhập khẩu

Tiếp tục áp thuế tự vệ với dầu thực vật nhập khẩu

0
Bộ Công thương ngày 10.8 công bố Quyết định số 8287/QĐ-BCT tiếp tục duy trì áp dụng biện pháp tự vệ với mặt hàng dầu thực vật tinh luyện nhập khẩu, cụ thể là dầu nành tinh luyện, dầu cọ tinh luyện nhập khẩu vào VN từ các nước.