Giải mã những bí ẩn về lịch sử văn minh Ấn Độ

Giải mã những bí ẩn về lịch sử văn minh Ấn Độ

08:00 12/10/2021 0

“Lịch sử văn minh Ấn Độ” mang đến cái nhìn về lịch sử, văn hóa, con người Ấn Độ trong suốt chiều dài lịch sử. Đến nay, xứ Ấn không ngừng nỗ lực chứng minh cho Phương Tây thấy một thế giới mới của trí tuệ.

Sự thay đổi cán cân giữa các nền văn minh

Sự thay đổi cán cân giữa các nền văn minh

08:00 17/08/2021 0

‘Sự va chạm giữa các nền văn minh và sự tái lập trật tự thế giới’ mang đến một cái nhìn tổng quát về thế giới đương đại với những thách thức mà mỗi quốc gia, dân tộc và cá nhân đều có trách nhiệm