Đọc sách gì để trở thành công dân lý tưởng ?

Đọc sách gì để trở thành công dân lý tưởng ?

08:00 04/01/2022 1

Cách lý giải rõ ràng, độ chính xác siêu phàm, “Chính trị luận” của Aristotle là tác phẩm kinh điển được khuyến đọc ở nhiều quốc gia nhằm giáo dục nên công dân lý tưởng, góp phần tạo dựng đất nước hùng cường.