Làng xe đạp rúng động nghi án gian lận gắn động cơ ở Tour de France /// AFP

Rúng động nghi án xe đạp gắn động cơ ở Tour de France

0

Làng đua xe đạp thế giới vừa rúng động sau khi một nhà khoa học Hungary và một số cựu cua rơ tiết lộ giải đua danh tiếng Tour de France đã bị gian lận với những chiếc xe đạp được bí mật gắn động cơ.