thông tin tác giả

Minh Phước

Minh Phước

Đối với người “nghiện” báo mạng như tôi, quả thật Tôi  viết như một sân chơi, một món quà truyền thông lạ, đầy thú vị và bổ ích. Tôi và các bạn, mọi thành phần, mọi công dân, ai cũng có thể tham gia Tôi viết, ai cũng có thể trở thành “nhà báo”. Chúc Tôi viết thắp lên mãi những ngọn nến hồng trường tồn và vững tiến.

Đánh giá tác giả ( 1 lượt đánh giá )

danh sách bài viết

bài viết các tác giả khác