Những dấu hiệu 'tố' bạn thiếu vitamin B12

Những dấu hiệu 'tố' bạn thiếu vitamin B12

09:01 18/02/2017 0

Vitamin B12, thường được gọi là cobalamin, cần thiết cho hệ thần kinh hoạt động thông suốt. Vitamin B12 còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành hồng cầu.

Bạn biết gì về vitamin B12?

Bạn biết gì về vitamin B12?

04:19 31/12/2015 0

Bạn ăn hàng tấn rau nhưng chưa chắc bạn đã nhận đủ hàm lượng vitamin B12 cần thiết cho cơ thể. Vì sao vậy?