Chữa hiếm muộn theo cổ truyền

Chữa hiếm muộn theo cổ truyền

03:00 23/03/2014 0

Người ta chia hiếm muộn vô sinh thành nguyên phát và thứ phát. Vô sinh nguyên phát là chưa có thai sau một năm cuộc sống vợ chồng. Còn vô sinh thứ phát là chưa có thai trở lại sau một lần thụ thai trước đó.