Ưu tiên cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sĩ công làm y tế tư

Ưu tiên cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sĩ công làm y tế tư

0
Hội nghị triển khai cấp “Chứng chỉ hành nghề” (CCHN) và cấp “Giấy phép hoạt động” trong lĩnh vực khám chữa bệnh đã được Cục Quản lý khám chữa bệnh (QLKCB) tổ chức ngày 8.6, tại Hà Nội. Ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục QLKCB - cho biết theo luật Khám chữa bệnh, bác sĩ hành nghề y trong khu vực y tế tư nhân và công lập đều phải có chứng chỉ hành nghề.