Bác sĩ Hoàng Văn Minh hướng dẫn sinh viên trong và ngoài nước
	 /// Ảnh: Tú Hân

Người thầy - bác sĩ của hiếm và lạ

0
Không chỉ là người phát hiện nhiều ca bệnh đầu tiên được ghi lần đầu trong y văn thế giới, bác sĩ Hoàng Văn Minh (Trường đại học Y Dược TP.HCM) còn được biết đến với vai trò người thầy của nhiều sinh viên quốc tế.