Thú vị Darwin

Thú vị Darwin

0
Cuối tháng 11 vừa qua, tôi thực hiện một chuyến đi thú vị đến vùng lãnh thổ Bắc Úc, theo lời mời của thủ hiến bang Adam Giles.