Từ khóa

bach thien

Bộ lọc:

Sắp xếp theo:

330 tỉ đồng

330 tỉ đồng

Đó là khoản chi tuy không lớn như dự kiến ban đầu nhưng thực sự có ý nghĩa, bởi nó được tuyệt đối dành cho việc "dự trữ lưu thông thuốc" (DTLTT)....
0 Bình luận
Xem thêm