Ngành thủy sản 'bứt tốc', thị trường Trung Quốc hồi phục mạnh mẽ

Ngành thủy sản 'bứt tốc', thị trường Trung Quốc hồi phục mạnh mẽ

19:11 01/03/2022 0

Sản xuất, chế biến thủy sản gần như đã trở lại bình thường như trước dịch. Nhu cầu của các thị trường đang rất cao, các doanh nghiệp nhận được nhiều đơn hàng. Giá nguyên liệu trong nước cũng tăng, nên cả bà con nông ngư dân và doanh nghiệp đều lạc quan vào một năm bội thu, tất cả đều đang phấn khởi tích cực sản xuất.