Hàng bún trên sông	 /// H.V.T

Lòng sông như phố

2
Trong ánh ban mai mới chớm, tôi bỗng thấy lòng sông như phố. Thuyền ghe chở đủ loại hàng hóa qua lại í ới nhau mua bán như thể người thân trong nhà.