Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đang triển khai cho vay vốn chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Theo đó, ngân hàng sẽ xem xét và quyết định cho vay khi hộ vay có đủ các điều kiện sau: có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú dài hạn tại khu vực nông thôn nơi chi nhánh NHCSXH đóng trụ sở; chưa có công trình nước sạch và vệ sinh môi trường hoặc đã có nhưng chưa đạt tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch, chưa đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn và được UBND cấp xã xác nhận.

Hộ vay không phải thế chấp tài sản nhưng phải là thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn, được tổ bình xét lập thành danh sách đề nghị vay vốn có xác nhận của UBND cấp xã về địa chỉ cư trú hợp pháp, chưa có công trình nước sạch và vệ sinh môi trường hoặc đã có nhưng chưa đạt tiêu chuẩn quốc gia.

Ngân hàng Chính sách xã hội

169 Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
ĐT: 84-4-36417182
Fax: 84-4-36417194
Website: vbsp.org.vn
Email: icd@vbsp.vn

Nguồn: Ngân hàng Chính sách xã hội

Bình luận