Hộ nghèo bị mất hết tài sản vay vốn thì cần phải làm các thủ tục gì?

0
Theo quy định xử lý rủi ro trong hệ thống NHCSXH được thực hiện như sau: Việc áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro đối với khách hàng được tính từ thời điểm khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan.
Gia hạn nợ là việc Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) cho phép khách hàng được kéo dài thời hạn trả nợ đã cam kết trong hợp đồng tín dụng. Trong thời gian gia hạn nợ khách hàng vẫn phải trả lãi tiền vay. Điều kiện gia hạn nợ: Mức độ thiệt hại về vốn và tài sản dưới 40%; Khoanh nợ là việc NHCSXH chưa thu nợ của khách hàng và không tính lãi tiền vay phát sinh trong thời gian được khoanh nợ. Điều kiện khoanh nợ: Mức độ thiệt hại về vốn và tài sản từ 40% đến 100%. Thời gian khoanh nợ, tính từ ngày khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan có 2 trường hợp: trường hợp mức độ thiệt hại về vốn và tài sản từ 40% đến dưới 80%: thời gian khoanh nợ tối đa là 3 năm; trường hợp mức độ thiệt hại về vốn và tài sản từ 80% đến 100%: thời gian khoanh nợ tối đa là 5 năm; trường hợp hết thời gian khoanh nợ, khách hàng vay vốn vẫn gặp khó khăn, chưa có khả năng trả nợ sẽ được xem xét tiếp tục cho khoanh nợ với thời gian tối đa không vượt quá thời gian đã được khoanh nợ lần trước theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Xóa nợ (gốc, lãi) là việc NHCSXH không thu một phần hoặc toàn bộ nợ gốc, lãi của khách hàng đang còn dư nợ tại NHCSXH. Điều kiện xóa nợ: khách hàng vay vốn bị rủi ro nhưng sau khi đã hết thời gian khoanh nợ (kể cả trường hợp được khoanh nợ bổ sung) mà vẫn không có khả năng trả nợ và NHCSXH đã áp dụng các biện pháp tận thu mọi nguồn có khả năng thanh toán.
Ngân hàng Chính sách xã hội
169 Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
ĐT: 84-4-36417182
Fax: 84-4-36417194
Website: vbsp.org.vn
Email: icd@vbsp.vn

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm