Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017 mới đây, ông Dương Quyết Thắng, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết ngân hàng sẽ phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn rà soát, thống kê nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách để xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2018.
Về nhiệm vụ kiểm soát, Ngân hàng Chính sách xã hội chú trọng tăng trưởng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống, đặc biệt đối với các chi nhánh có chất lượng tín dụng còn thấp, chưa ổn định cần thực hiện tốt việc thu hồi các khoản nợ đến hạn, nợ quá hạn, lãi tồn đọng.
Theo Ngân hàng Chính sách xã hội, doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt hơn 31.000 tỉ đồng với gần 1,2 triệu lượt người nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn.
Ngân hàng Chính sách xã hội
169 Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
ĐT: 84-4-36417182
Fax: 84-4-36417194
Website: vbsp.org.vn

Nguồn: Ngân hàng Chính sách xã hội

Bình luận