Căn cứ Quyết định số 38/2011/QĐST-KDTM ngày 14.9.2011 về việc Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự và Thông báo đính chính quyết định số 05/TBĐC ngày 15.10.2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Căn cứ Quyết định thi hành án số 321/QĐ-CTHADS ngày 10.7.2012; Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án số 28/QĐ-CTHADS ngày 15.1.2014, Quyết định số 36/QĐ-CTHADS ngày 23.1.2014 và Quyết định cưỡng chế thi hành án số 16/QĐ-CTHADS ngày 02.5.2013 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa; Căn cứ Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 54/2016/HĐMB ngày 26.8.2016 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa thông báo tài sản bán đấu giá tại địa chỉ số 253 Nguyễn Trãi, Cam Linh, Cam Ranh, Khánh Hòa của hộ ông Nguyễn Hữu Bính và bà Quãng Thị Mỹ Lệ, ngày 26.8.2016 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản đã tổ chức bán đấu giá thành công với giá 10 tỉ đồng và ngày 05.9.2016 người mua được tài sản đã nộp đủ tiền vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.
Nay, Cục Thi hành án thông báo và yêu cầu hộ ông Bính, bà Lệ: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo hoặc thông báo này được niêm yết, thông báo công khai theo quy định của pháp luật, hộ ông Bính, bà Lệ có trách nhiệm chuyển hết tài sản, đồ dùng sinh hoạt của gia đình ra khỏi nhà số 253 Nguyễn Trãi, phường Cam Linh, TP.Cam Ranh để Cục Thi hành án làm thủ tục giao tài sản cho người mua tài sản bán đấu giá. Sau thời hạn nêu trên, nếu hộ ông Bính, bà Lệ không chuyển đồ đạc, tài sản của gia đình và không tự nguyện giao tài sản là nhà, đất tại số Nguyễn Trãi, phường Cam Linh, TP.Cam Ranh để giải quyết thi hành án thì Cục Thi hành án sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án theo qui định của pháp luật.
Trong quá trình tổ chức cưỡng chế nếu có sự mất mát, hư hỏng tài sản thì Cơ quan Thi hành án hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Mọi chi phí về cưỡng chế thi hành án người phải thi hành án phải chịu, mọi thắc mắc khiếu nại sẽ không được xem xét giải quyết.

THÔNG TIN DỊCH VỤ

Bình luận