Những tấm lòng vàng

Bạn đọc đóng góp chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Ngày 05.10.2021

0 Thanh Niên

.

Chuyển khoản: ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Minh Chau: 5.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 50.000.000 đồng; Nguyen Thi Bao Tran: 500.000 đồng; Ngo Hong Tho: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Bun Pablo: 200.000 đồng; Tran Thi Minh: 1.500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Chau My Dung: 500.000 đồng; Tran Thanh Truc: 550.000 đồng; Nguyen Phuong Thao: 500.000 đồng; Pham Bich Thien: 300.000 đồng; Pham Quang: 200.000 đồng; Huynh Truong My Linh: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dinh Thi My Linh: 500.000 đồng; Mr Pham Ich Dien: 2.000.164 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Vy Bao Yen: 300.000 đồng; Dinh Thi Hoang Phuong: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Hong Lien: 300.000 đồng; Dong Thu Hien: 500.000 đồng; Ho Ngoc To Quyen: 200.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Thi Cam Tu: 1.000.000 đồng; Le Nguyen Vinh: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thanh Hai: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Dang Thi Tuyet Nhung: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Huynh Thi Le Dung: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Van Tan Loi: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thuc Anh: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Phuong Ngoc: 200.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; Huynh Thi Le Dung: 500.000 đồng; chi em Kim An: 500.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; Trinh Khac Noi: 500.000 đồng; ban doc: 1.100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ngo Xuan Dao: 3.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Doan Thanh Yen: 1.000.000 đồng; Le Thi Khanh Giang: 400.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 10.000.000 đồng; Lam Nha Minh: 3.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Huynh Hoang Khanh Linh: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Le Thuy Dung: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Vu Thi Viet Ha: 2.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Do Viet Dung: 500.000 đồng; Dinh Thi Y: 200.000 đồng; Van Thi Thuy Duong: 300.000 đồng; ban doc: 80.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Pham Nguyet Minh: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; gia dinh nho be Shumi: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Nguyen Kim Hoang Nhu: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; A Tung Xeng: 500.000 đồng; Truong Le Tri Dat: 100.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Ngoc My Linh: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Le Hoang Hai: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Dang Nguyen Khang: 2.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Phuc Giang Ngoc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; My Duyen: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Luong Nguyen Minh Trang: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Minh Duc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Le Nguyen Kien Trinh: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Pham Kim Thanh: 1.000.000 đồng; Pham Thi Hong Nga: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Huynh Tuyen Khanh: 2.500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Truong Nhu Ngoc: 5.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Le Nguyen Quynh Anh: 200.000 đồng; Le Mai Dung: 500.000 đồng; ban doc: 700.000 đồng; Dang Phuong Nhi: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 2.500.000 đồng; ban doc: 600.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Do Van Thinh: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Minh Quan (Nguyen Kham Son): 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Pham Minh Hai: 1.000.000 đồng; Lam Minh Khang: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm