Những tấm lòng vàng 11.4.2022

Những tấm lòng vàng 11.4.2022

06:02 12/04/2022 0

Bạn đọc giúp Nguyễn Thị Bích Thảo – Bình Định ( nhân vật được đề cập trong bài viết Một nhà 3 người bị bệnh nặng; trên Thanh Niên ngày 24.6.2021, tiếp theo):

Những tấm lòng vàng 4.4.2022

Những tấm lòng vàng 4.4.2022

12:37 05/04/2022 0

Bạn đọc giúp Dương Thành Định - Bình Định ( nhân vật được đề cập trong bài viết Không tiền chữa bệnh; trên Thanh Niên ngày 15.6.2021, tiếp theo): Nguyễn Thị Sô (Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 300.000 đồng; (còn tiếp)