Ban Kinh tế T.Ư cần không ngừng đổi mới tư duy, mạnh dạn đề xuất những vấn đề mới

0 Thanh Niên

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Ban Kinh tế T.Ư cần chủ động không ngừng đổi mới tư duy, mạnh dạn phát hiện, đề xuất những vấn đề mới.

Ban Kinh tế T.Ư cần không ngừng đổi mới tư duy, mạnh dạn đề xuất những vấn đề mới

Ngày 30.9, phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ban Kinh tế T.Ư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận những đóng góp quan trọng của Ban Kinh tế T.Ư trong nghiên cứu, tham mưu, thẩm định, đề xuất với T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nhiều nội dung phát triển KT-XH.

Gần đây nhất, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Kinh tế T.Ư đã tập trung nghiên cứu, hoàn thành một số lượng lớn các đề án, trình Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị ban hành 15 nghị quyết, kết luận về những vấn đề KT-XH có tầm quan trọng chiến lược.

Trong đó, một số nghị quyết xác định những chủ trương quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của đất nước như, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; phát triển kinh tế tư nhân; đổi mới và cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước

Theo ông Trần Quốc Vượng, Ban Kinh tế T.Ư cũng đã thực hiện tốt chức năng thẩm định các đề án KT-XH trình T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư với chất lượng thẩm định ngày càng nâng cao, đóng góp ý kiến thẳng thắn, thực chất và có trách nhiệm.

“Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành T.Ư, mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoạt động của Ban Kinh tế T.Ư ngày càng toàn diện, chất lượng, hiệu quả và khẳng định vị trí, vai trò của Ban là cơ quan tham mưu chiến lược quan trọng của Đảng về KT-XH”, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Ban Kinh tế T.Ư cần chủ động không ngừng đổi mới tư duy, mạnh dạn phát hiện, đề xuất những vấn đề mới.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt và nâng cao hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo, thẩm định những vấn đề lớn, có tầm chiến lược; phải thực sự là một trong những trung tâm của Đảng, Nhà nước về tập hợp trí tuệ trong và ngoài nước đóng góp cho sự nghiệp đổi mới, phát triển KT-XH của đất nước.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm