Anh Nguyễn Kim Quy giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc

Anh Nguyễn Kim Quy giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc

17:18 08/02/2022 0

Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa công bố quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thực tế tại cơ sở. Anh Nguyễn Kim Quy, Phó trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc.