Tập huấn công tác chủ quản báo chí

Tập huấn công tác chủ quản báo chí

0
Ngày 10.8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với Bộ TT-TT, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác chủ quản báo chí.
Công tác lý luận còn lạc hậu, tính dự báo thấp

Công tác lý luận còn lạc hậu, tính dự báo thấp

0
Ngày 11.3, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TƯ của Bộ Chính trị “về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”.
Nâng cao chất lượng Tạp chí Báo cáo viên

Nâng cao chất lượng Tạp chí Báo cáo viên

0

Ngày 17.12, tại Trụ sở Ban Tuyên giáo T.Ư - Cơ quan thường trực phía nam tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo T.Ư và Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo tổ chức Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Báo cáo viên khu vực phía nam.