Giá trị của nền độc lập

Giá trị của nền độc lập

06:00 01/09/2022 1

Tuyên ngôn độc lập chính 'là hoa, là quả của bao nhiêu máu đã đổ và bao nhiêu tính mạng đã hy sinh của những người con anh dũng của VN trong nhà tù, trong trại tập trung, trong những hải đảo xa xôi, trên máy chém, trên chiến trường'.

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Quốc hội khóa 1 bầu ra, tháng 11.1946 /// TƯ LIỆU BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA

Sống lại ngày Độc lập 2.9 qua tư liệu

06:26 18/08/2020 0

Những mẩu tin ngắn kêu gọi kháng chiến; lễ Tuyên ngôn độc lập; Chính phủ nước VN Dân chủ Cộng hòa do Quốc hội khóa 1 bầu ra... là những hình ảnh trong trưng bày Ngày Độc lập 2.9 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội).