Vỉa hè và người bán hàng rong

Vỉa hè và người bán hàng rong

17
Hình ảnh một đô thị hiện đại văn minh sạch đẹp mà cứ thấy nháo nhác, chụp giựt, lôi kéo, la hét của những người bán hàng rong, bán vỉa hè ở những nơi công cộng thì thật là phản cảm. Nhưng sẽ phản cảm hơn nếu những người làm công tác trật tự, làm đẹp đô thị lại rượt đuổi, còng tay, tịch thu không biên bản…