Lùi thời điểm áp dụng cabin học lái xe ô tô

Lùi thời điểm áp dụng cabin học lái xe ô tô

08:40 05/05/2022 0

Thời điểm cơ sở đào tạo lái xe bắt đầu áp dụng cabin mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo cũng như thi sát hạch giấy phép lái xe ô tô chính thức lùi lại đến trước ngày 31.12.2022, thay vì áp dụng từ ngày 1.7.2022.