Wi-Fi 6E có thể đạt tốc độ ngang với 5G mmWave

Wi-Fi 6E có thể đạt tốc độ ngang với 5G mmWave

17:05 30/12/2021 0

Trên lý thuyết, Wi-Fi 6E chỉ là một phiên bản nâng cấp nhẹ của Wi-Fi 6. Thế nhưng, khi sử dụng trong thực tế thì tốc độ truyền tải đạt được ngang ngửa với 5G mmWave - vào khoảng 1 - 2 Gbps.