Hỗ trợ báo chí trong chuyển đổi số

Hỗ trợ báo chí trong chuyển đổi số

06:48 25/12/2021 0

Tạo cho báo chí hoạt động trên không gian mạng; giảm, giãn thuế; hỗ trợ báo chí chuyển đổi số, có cơ chế đặt hàng hỗ trợ tài chính... là những vấn đề nhiều đại biểu đặt ra tại Hội nghị Báo chí toàn quốc tổ chức ngày 24.12.

Trị nạn trộm cắp thông tin báo chí

Trị nạn trộm cắp thông tin báo chí

20:03 16/10/2021 0

Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2021 đến nay, ở TP.Đà Nẵng lại rộ lên tình trạng nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp (TTĐTTH) lấy cắp thông tin trên báo chí về biến thành thông tin của mình.