Xua tan nỗi lo viện phí cả năm

Xua tan nỗi lo viện phí cả năm

12:00 11/02/2020 1

Rủi ro bệnh tật, tai nạn không chừa một ai. Một sản phẩm bảo hiểm như “VITA - Sống như ý” của hãng bảo hiểm Italia Generali không làm giảm bớt rủi ro, nhưng có thể mang lại sự an tâm, giảm nỗi lo về tài chính cho bạn.