Bão kép

Bão kép

0
Hôm cứu trợ cho người dân làng An Xá (xã Lộc Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình - quê hương của Đại tướng), mọi người nói rằng “người dân đang chịu cơn bão kép”. Phải mất một lúc sau tôi mới hiểu rằng, người dân vùng quê nghèo này đã hứng chịu một cơn bão lớn hơn cơn bão số 10, đó là sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.