Lạ kỳ chuyện hiến đất

Lạ kỳ chuyện hiến đất

06:58 27/10/2021 0

Câu chuyện thoạt nghe cũng lạ đời, bởi 'hiến đất' làm sao lại có sai phạm? Vậy nhưng, đây là chuyện có thật xảy ra tại 'thủ phủ chè' - TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng.