87% phụ nữ và trẻ em gái từng bị quấy rối nơi công cộng

87% phụ nữ và trẻ em gái từng bị quấy rối nơi công cộng

0
Từ 25 - 27.3, tại TP.Đà Nẵng, Trung tâm tình nguyện quốc gia phối hợp với Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc triển khai chương trình tập huấn kêu gọi: