Gương từ người lớn

Gương từ người lớn

04:17 31/05/2022 0

Câu chuyện học sinh một ngôi trường quốc tế tại TP.HCM đánh nhau đến nay đã lan ra khắp cộng đồng mạng xã hội, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý học sinh (HS) vì cách hành xử của người lớn.