Nhiều lợi ích thiết thực khi tham gia BHYT

Nhiều lợi ích thiết thực khi tham gia BHYT

08:00 26/08/2022 0

Thực hiện sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh Ninh Thuận về tăng cường thực hiện chỉ tiêu BHYT cho học sinh, sinh viên (HSSV), BHXH Ninh Thuận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT để vận động HSSV trên địa bàn tham gia BHYT theo đúng kế hoạch.