Bão số 15 cách bờ biển Phú Yên - Bình Thuận 230 km

Bão số 15 cách bờ biển Phú Yên - Bình Thuận 230 km

22:05 14/11/2013 0

(TNO) Tối nay 14.11, sau khi đi vào vùng biển ngoài khơi các tỉnh Phú Yên - Bình Thuận, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 15 tại Việt Nam trong năm nay và có tên quốc tế là Podul.