Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

0 Thanh Niên

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn có tầm quan trọng hàng đầu...

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng /// ẢNH NGỌC THẮNG
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng
ẢNH NGỌC THẮNG

Ngày 7.1, tại Hà Nội, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội đồng Lý luận T.Ư phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đến dự và phát biểu tại hội thảo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đồng chủ trì hội thảo.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng đến nay, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn có tầm quan trọng hàng đầu, gắn liền với nhiệm vụ trọng yếu bảo vệ con đường cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ, bảo vệ đất nước và nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư cũng nêu rõ, cần thường xuyên tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời đề xuất bước đi, giải pháp phù hợp với tình hình mới, bảo đảm tính chủ động, kiên quyết, giành thắng lợi trên các mặt trận...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm