Tặng Báo Thanh Niên đến 28 sở y tế các tỉnh thành

Tặng Báo Thanh Niên đến 28 sở y tế các tỉnh thành

07:42 01/10/2019 0

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ răng miệng và thường xuyên súc miệng bằng nước muối, Công ty TNHH MTV Sức Sống Mới cùng Báo Thanh Niên tặng báo in hằng ngày đến sở y tế 28 tỉnh thành từ miền Trung trở vào.