Tàu ngầm Trung Quốc thường được phát hiện hoạt động tại Ấn Độ Dương /// Reuters

Ấn - Mỹ bắt tay đối phó tàu ngầm Trung Quốc

09:45 02/05/2016 0

Ấn Độ và Mỹ đang đàm phán hợp tác trong việc chia sẻ thông tin, theo dõi tàu ngầm khi Trung Quốc ngày càng tăng cường các hoạt động của đội tàu ngầm nước này trong khu vực.