/// Ảnh: Tường Vy

Bật đèn xe máy, xe đạp điện ban ngày: Thiếu thực tế

18
Nhiều ý kiến cho rằng đề xuất các phương tiện: mô tô, xe máy, xe đạp điện... phải bật đèn cả ban ngày khi lưu thông vào dự thảo luật Giao thông đường bộ sửa đổi thiếu thực tế, với điều kiện giao thông ở Việt Nam.