Cổng nhà ông Đại khóa kín suốt 2 năm nay - Ảnh: Khánh Hoan

Chiếm nhà người khác để tổ chức đám tang

14
Hai năm qua, gia đình ông Nguyễn Đình Đại (xã Nghi Hoa, H.Nghi Lộc Nghệ An) phải đi ở nhờ vì không dám ở trong căn nhà đã bị người khác đưa người chết đến quàn 3 ngày và làm đám tang.