Bắt muỗi

Người bắt muỗi đêm ở TP.HCM được hỗ trợ 130.000 đồng: Lấy thân làm mồi vì cộng đồng

Người bắt muỗi đêm ở TP.HCM được hỗ trợ 130.000 đồng: Lấy thân làm mồi vì cộng đồng

Người 'làm mồi' và người đi bắt muỗi đêm sẽ được hỗ trợ 130.000 đồng/người/đêm. Nhiều người không khỏi thắc mắc về công việc nghe lạ lẫm này.

Top