Bầu cử Mỹ giữa kỳ 2022: liệu lịch sử có tái diễn?

Bầu cử Mỹ giữa kỳ 2022: liệu lịch sử có tái diễn?

15:30 17/03/2022 0

Mỹ sẽ tổ chức bầu cử giữa kỳ trong 8 tháng nữa. Lịch sử cho thấy quyền kiểm soát quốc hội sẽ thay đổi sau bầu cử giữa kỳ. Với những lo ngại liên quan đến kinh tế và Ukraine, liệu sẽ có bất ngờ xảy ra?