be na

Những tấm lòng vàng

Những tấm lòng vàng

0
Ủng hộ chương trình Nguồn sáng cho đời - Báo Thanh Niên: Bé Na (Q.1, TP Hồ Chí Minh): 1.500.000đ; cô Thảo Nguyên (Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh): 100.000đ; cô Thiên Nga (Hồ Hảo Hớn, Q.1, TP Hồ Chí Minh): 100.000đ.
Những tấm lòng vàng

Những tấm lòng vàng

0
* Bạn đọc ủng hộ chương trình "Nguồn sáng cho đời): Chị Mai (Q.10, TP Hồ Chí Minh): 200.000đ; Sabu: 100.000đ; bác Sáu Quang (Tản Đà, Q.5, TP Hồ Chí Minh): 200.000đ; bé Na (Q.1, TP Hồ Chí Minh): 500.000đ.
Những tấm lòng vàng

Những tấm lòng vàng

0
Ủng hộ chương trình "Nguồn sáng cho đời": Bạn đọc (Q.10, TP Hồ Chí Minh): 200.000đ; bạn đọc (Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh): 200.000đ; chị Nga (Q.5, TP Hồ Chí Minh): 100.000đ; ông Nguyễn Định Quốc (20/7 kiệt 30 Hồ Xuân Hương, TP Huế): 1.000.000đ; bạn đọc (Q.10, TP Hồ Chí Minh): 300.000đ; bé Na (Q.1, TP Hồ Chí Minh): 1.000.000đ;