be phuong mai

Còn mãi với thời gian

Còn mãi với thời gian

0
Còn mãi với thời gian lần thứ sáu có chủ đề Mối giao hòa giữa thơ và nhạc với những tình khúc lãng mạn, trữ tình hòa quyện giữa nhạc và thơ.