Bình Thuận: ‘Sóng’ đầu tư đang dồn về thị xã La Gi?

Bình Thuận: ‘Sóng’ đầu tư đang dồn về thị xã La Gi?

08:00 15/11/2021 1

Với định hướng lên thành phố giai đoạn 2021-2025, là đô thị hạt nhân trong vùng kinh tế phía tây nam tỉnh Bình Thuận, hạ tầng giao thông được đầu tư phát triển đồng bộ giúp thị xã La Gi thu hút nhiều nhà đầu tư.