Bến đò an toàn

Bến đò an toàn

00:32 02/12/2011 0

Từ mô hình bến đò an toàn của một huyện miền núi do thanh niên quản lý một cách hiệu quả, Tỉnh đoàn Quảng Nam cho hay sẽ thành lập nhiều bến đò an toàn ở các địa phương.