Bộ Y tế lo ngại về bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid-19 ở Bình Thuận

Bộ Y tế lo ngại về bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid-19 ở Bình Thuận

0
Bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid-19 là doanh nhân, nên có quan hệ làm ăn, giao dịch nhiều người, nhiều nơi… khả năng lây lan bệnh cho nhiều người là rất cao. Đây là điều Bộ Y tế rất quan ngại, do đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị Bình Thuận phải hết sức chú ý.