Nhất Tâm là nhóm thiện nguyện "mai táng 0 đồng" có tham gia vào phần việc lo hậu sự cho bệnh nhân Covid-19 tử vong ở TP.HCM. Nhóm hiện có khoảng 70 thành viên, làm việc 24/7. Sinh hoạt của nhóm "tối đâu là nhà, ngã đâu là giường". /// ĐÌNH NGUYÊN

Mai táng 0 đồng ở Sài Gòn

08:44 29/08/2021 14

Bệnh nhân Covid-19 tử vong ở TP.HCM được chính quyền lo hậu sự, từ khâu tẩm liệm, hỏa táng, đưa tro cốt về nhà... Có một số nhóm thiện nguyện 'mai táng 0 đồng' tham gia hỗ trợ trên tinh thần nghĩa tử là nghĩa tận.