Cô Viện (trái) và o Xinh /// NGUYỄN TRANG

Hơn 20 năm nuôi 'người dưng' khuyết tật

06:15 26/06/2021 2

Năm 1999, cô giáo Ngô Thị Viện bước qua tuổi 44 nhưng lúc đó vẫn chưa nhẹ gánh lo toan khi đảm nhận vai trò trụ cột kinh tế trong nhà. Người chồng công nhân vừa bị mất việc, 3 con lại đang tuổi học.