Kỳ 1: Bệnh viện quận cũng khám “xuất khẩu”

Kỳ 1: Bệnh viện quận cũng khám “xuất khẩu”

03:55 09/01/2013 4

Từ câu chuyện do khâu khám sức khỏe của cơ sở y tế quá hời hợt, nhiều thanh niên nghèo ở huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi) đi xuất khẩu lao động bị trả về vì sức khỏe không đạt, khiến cuộc sống của họ bỗng dưng... ôm nợ, PV Thanh Niên đã vào đóng vai đi khám sức khỏe ở khu vực các tỉnh Đông Nam bộ, mới thấy quá nhiều điều tùy tiện ở lĩnh vực này.